Kullanıcı Sözleşmesi ve KVK

 1. TARAFLAR

 

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”);

 1. Kuryem Teknoloji Anonim Şirketi (“Kuryem”)

       Adres: Merkez Mah. Kağıthane Cad. No:37/4 Kağıthane/İstanbul

E-Posta: info@kuryem.com

 1. kurye hizmeti almak isteyen müşteriler (“Kullanıcı”)

arasında …/…/…… tarihinde akdedilmiştir.

Kuryem ve Kullanıcı, birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

ŞÖYLE Kİ;

 • Taraflar, Kuryem’in kuryeler ile arasındaki sözleşmenin hukuki niteliğinin çevrimiçi platform sağlayıcılığı olduğunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen acenteliğe ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağını bildiklerini kabul ve beyan ederler. Kuryem’in vermiş olduğu hizmet, kuryeler ile Kullanıcı arasında ticari ilişki kurulmasını sağlamak üzere her iki tarafa da çevrimiçi bir platform sağlamak suretiyle aracılık etmekten ibarettir. Kullanıcı ile kuryeler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.
 • Söz konusu platform, Kuryem’e ait olan, özel uygulaması (application) üzerinden veya benzeri mobil telefon uygulamaları, “www.kuryem.com” ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi, akıllı televizyon sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen kurye listesi görüntüleme, iş verme gibi hizmetler sunan uygulamaları ifade eder ve bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.
 1. BAŞVURU ve ÜYELİK

2.1.       Platform’un akıllı cep telefonlarına indirilmesi, kurulması ve üye olunması ücretsizdir.

2.2.       Kullanıcı, Platform’a üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve Kuryem tarafından herhangi bir sebep dolayısıyla üyelikten yasaklanmamış olmalıdır.

2.3.       Kullanıcı, Platform üzerinden (çevrimiçi uygulama veya www.kuryem.com üzerinden)kayıt için gerekli olan bölümleri dolduracak ve ardından GSM numarasını kendisine gönderilecek link veya doğrulama kodu vasıtası ile doğrulayacaktır.

2.4.       Doğrulama onayının Kullanıcı’ya ulaşmasının ardından Kullanıcı, kendisinin belirlediği şifre ile Platform’ukullanmaya başlayabilecektir. Her Platform kullanıcısı, Kuryem ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2.5.       Kullanıcı tarafından belirlenen şifre sadece Kullanıcı bilgisi dahilinde olacaktır. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Platform, talep üzerine Kullanıcı’nınPlatform’da kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi, güvenliği, korunması ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır.Kayıt esnasında Kullanıcı tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı yalnızca Kullanıcı’nın münhasır kullanımına tahsis edilmiş olup bu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin kendisi tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasından doğabilecek her türlü zarara karşı Kuryem’i tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kuryem şifre kullanımından doğacak problemlerden veya Kullanıcı’nın uğrayacağı olası zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

2.6.       Kullanıcı, Platform’agiriş esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel bilgiler olduğunu ve söz konusu bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinden bu bilgileri güncellemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumluluk münferiden Kullanıcı’ya ait olacak olup Kullanıcı, Kuryem’in söz konusu bilgilerin güncel tutulmaması sebebiyle uğrayacağı her türlü zarar ve üçüncü kişilere yapılacak ödemeler ile her türlü ceza ve benzeri mali yükümlülükler sebebi ile uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.7.       Kuryem, Platform’da kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının kuryeler ile paylaşılmasından dolayı Kullanıcı ve kuryeler arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 1. PLATFORM’UNKULLANIMI

3.1.       İşbu Sözleşme kapsamında Platform aracılığıyla sağlanacak kurye aracılık hizmeti karşılığında Kullanıcı’dan tahsil edilecek hizmet bedeli (“Hizmet Bedeli”) her bir gönderi özelindehesaplanacaktır. Hizmet Bedeli’nin belirlenmesi esnasında kuryenin gönderiyi teslim alacağı ve teslim edeceği adres bilgisi, teslimat çeşidine ilişkin bilgiler, hizmetin sağlandığı bölge bilgileri dikkate alınacaktır. Kuryem, Hizmet Bedeli’ne ilişkin tarifeyi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2.       Kullanıcı’nın, Platform’akaydolduktan sonra gönderiye ait bilgileri sisteme girmesinin ardından kendisine teklif edilen Hizmet Bedeli’ni kabul etmesi ve kurye çağırma butonuna tıklaması durumunda Hizmet Bedeli Kullanıcı’dan tahsil edilir ve belirtilen adrese yakın kuryelere söz konusu talep yönlendirilir. Kurye, hizmet vermeyi kabul ettiği takdirde, kurye Platform’da belirtilen süre içinde Kullanıcı’yayönlendirilir; Kullanıcı’yagönderilecek kuryeye ait bilgiler (kuryenin ismi, fotoğrafı vb.) ile tahmini teslimat süresine ilişkin bilgilerKullanıcı ile paylaşılır.

3.3.       Hizmet Bedeli, gönderinin Kullanıcı tarafından onaylanmasından ve kuryenin Kullanıcı’ya yönlendirilmesinden önce tahsil edilir. Gönderi talebi Kullanıcı’nın Hizmet Bedeli’ni ödemesini takiben tamamlanmış addedilecektir ve ancak bu aşamadan sonra kuryelere iletilerek kuryenin gönderinin teslim alınacağı adrese yönlendirilmesi sağlanacaktır.

3.4.       Kuryem, yönlendirilen kuryeye ilişkin yukarıda bahsi geçen bilgilerin gerçeği yansıtması adına elinden gelen makul çabayı göstermekle birlikte Kullanıcı söz konusu verilerin tahmini olduğu, çeşitli sebeplerden söz konusu verilerin gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.5.       Hizmet Bedeli, Platform üzerinden online kredi kartı veya banka kartı ile ödeme sistemi aracılığıyla Kullanıcı’nınPlatform’a daha önceden yüklemiş olduğu bakiye ile veya kredi kartı veya banka kartı ile ödeme sistemi aracılığıyla gönderi talebini oluşturduğu esnada tahsil edilecektir.Kuryem ile cari hesap ilişkisi bulunan Kullanıcılar’dan tahsil edilecek Hizmet Bedelleri, aylık olarak hesaplanır ve ilgili faturaların düzenlenip Kullanıcı’ya iletilmesini takiben Kuryem’in_______________ Bankası __________ Şubesi’nde bulunan TR_________________________ IBAN numaralı hesabına ödenir.

3.6.       Kuryem ile cari hesap ilişkisi bulunan Kullanıcılar haricindeki Kullanıcılar bakımından, Kullanıcı’nın ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’ne ek bir bedelin ödenmesinin gerekeceği durumların ortaya çıkması halinde durum en kısa süre içinde Kullanıcı’ya bildirilecek ve ek hizmet bedeli (i) Kullanıcı tarafından Platform’da yer alan ödeme altyapısı vasıtasıyla kredi kartı veya banka kartı ile ödenecek veya (ii) Kullanıcı’nın onayına istinaden Platform’da mevcut bakiyesinden tahsil edilecektir. Kullanıcı, ek hizmet bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde Kuryem’in ve/veya kuryelerin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 950. maddesi uyarınca hapis hakkını kullanabileceğini bildiğini beyan eder.

3.7.       Kuryem ile cari hesap ilişkisi bulunan Kullanıcılar’ın ek bir bedel ödemesini gerektiren durumların ortaya çıkması halinde bu tutar ilgili Kullanıcı’nın cari hesabına işlenir ve Kuryem tarafından ay sonunda iletilecek olan faturada bu tutar da yer alır.

3.8.       Kullanıcı, çalışanları da dahil olmak üzere üçüncü kişilere ilişkin telefon numarasını Platform’a bildirerek, bu kişilerin alt kullanıcı olarak belirlenmesini ve bu hesapların kendi hesabı ile ilişkilendirilmesini talep edebilir. Kullanıcı’nın, alt kullanıcısının bulunması halinde alt kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlere, Kullanıcı’nın onayının bulunduğu kabul edilir, Hizmet Bedeli ve ek hizmet bedelleri de dahil olmak üzere tüm kayıtlar ana hesaba ilişkin kayıtlar ile doğrudan bağdaştırılır ve cari hesap ilişkisinin mevcut olması halinde bu tutarlar Kullanıcı’nın cari hesabına eklenir. Kullanıcı’nın, kendi hesabı ile bağdaştırılmış olan alt kullanıcı hesaplarından gerçekleştirilen gönderi talepleri, iptaller ve iadeler de dahil olmak üzere tüm işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığını ve/veya kendisinin onayının bulunmadığını iddia etme hakkı bulunmamaktadır.Kullanıcı’nın işbu maddede sayılan iddialarda bulunması sebebiyle Kuryem’in herhangi bir zarara uğraması halinde Kullanıcı, Kuryem’in uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.9.       Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartı ile Platform’a bakiye yükleme veya Hizmet Bedeli’ni ödeme işlemleri kapsamında yapacağı ödemelerde İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait sistemler üzerinden Masterpass alt yapısı kullanılır. Kullanıcı’ya ait kredi kartı bilgileri Kuryem ile paylaşılmaz. Bu yöntemle yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

3.10.    Kuryem ile cari hesap ilişkisi bulunan Kullanıcılar haricindeki Kullanıcılar bakımından, Hizmet Bedeli’ninKullanıcı’dan tahsil edilmesini takiben Kuryem tarafından elektronik fatura düzenlenecek ve söz konusu fatura Kullanıcı’nın e-posta adresine gönderilecektir.

3.11.    Kullanıcı’nın gönderiyi oluşturmasından ve kuryenin gönderiyi kabul etmesinden sonra; fakat kuryenin gönderiyi teslim almasından önceki bir anda Kullanıcı’nıngönderiyi iptal etmesi ve/veya gelen kuryeyi, kurye veya Kuryem’den kaynaklanan haklı bir sebep olmaksızın kabul etmemesi durumunda işbu Sözleşme’nin 5.3. maddesi uygulanacaktır.

3.12.    Kullanıcı’nınakıllı cep telefonunun çalınması veya kaybolmasıyahut Platform kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından bilinir hale gelmesi durumunda, kredi kartı bilgilerinin kötüniyetli üçüncü kişiler tarafından kullanımını engellemek amacıyla bu durum derhal Kuryem’e bildirilmelidir. Kuryem böyle bir durumda bu bilgilerin silinmesini taahhüt eder. Aksi takdirde Kullanıcı, kendisinin uğramış olacağı zararlardan Kuryem’in sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.13.    Kullanıcı, Platform aracılığıyla almış olduğu kurye hizmetinden şikâyetçi olduğu hususları Platform içindeki “Destek” bölümünden Kuryem’e bildirebilir.Platform aracılığıyla kurye hizmeti veren kuryeler, Kuryem’in çalışanı, bayisi, acentesi, ifa yardımcısı veya başka herhangi bir şekilde fiillerinden sorumlu olduğu kişilerden olmayıp bağımsız olarak bu hizmeti sağladıklarından Kuryem, kurye hizmeti gören bu kişilerin fiillerinden hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Platform yalnızca Kullanıcı ile kuryeleri kurye hizmetinin sağlanması amacıyla bir araya getiren bir aracı hizmettir. KuryemKullanıcılar’ın memnuniyetini sağlamak amacıyla,Kullanıcılar’ın“Destek” bölümüne yapmış olduğu bildirimleri dikkate alacak olup kuryeleregerekli uyarıları yapacaktır.

3.14.    Platform’un sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Platform’uhukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Kuryem doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.15.    Kuryem, Kullanıcı’dan ya da kuryeden kaynaklanan veya Kuryem’in elinde olmayan sebeplerle Kuryem bünyesinde ortaya çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.16.    Kullanıcı, Platform aracılığıyla ve/veya Platform dahilinde kurye ve/veya üçüncü kişiler tarafından işbu Sözleşme koşullarına ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Kuryem’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını ve maddi ve manevi herhangi bir tazmin sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

3.17.    Kullanıcı, işbu maddede sayılan maddelerin taşınmasının kesinlikle ve kayıtsız şartsız yasak olduğunu bildiğini ve Platform aracılığıyla hiçbir surette bu maddede sayılan yasaklanmış maddelerin taşınmasını talep etmeyeceğinikabul ve taahhüt eder. Yasaklanmış maddeler şu şekildedir; (i) tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler, (ii) 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.), (iii) bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, (iv) kokain, morfin ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, (v) canlı, cansız hayvanlar, (vi) üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri, (vii) ilgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde, (viii) para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları, (ix) kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar, (x) ince ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler, (xi) mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah, (xii) yüklenip indirilmesi zor, ayrıca diğer kargolara zarar verme ihtimali yüksek olan 100 kilogramdanağır tek parça kargolarla, uzunluğu 3 metredenfazla (araçlara sığmayacak uzunlukta) sandık veya demir malzemeler, plaka veya kütle halindeki mermerler, (xiii) organ ve cenaze, (ixx) tütün ve tütün mamulleri.

3.18.    Taşınan eşyanın yasal olmaması veya yukarıda sayılan maddelerden biri olması halinde doğacak her türlü cezai, hukuki, mali ve idari sorumluluk Kullanıcı’yaait olup bu konuda Kuryem’in zarar görmesi halinde Kullanıcı, Kuryem’in bütün zararlarını tazmin edeceğini, üçüncü kişilerin zarar görmesi ve bu zararın Kuryem tarafından tazmin edilmek durumunda kalınması halinde; Kuryem’in yapmış olduğu ödemeleri kendisine kayıtsız şartsız rücu edebileceğini, bu halde kendisine rücu edilen bedeli Kuryem’in ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten Kuryem’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.19.    Platform üzerinde Kullanıcı’ya,kurye hizmeti aldığı kuryeyi 5 yıldız üzerinden olmak üzere değerlendirme imkânı ve söz konusu kurye ile yeniden eşleştirilmeme talebinde bulunma hakkı sağlanmaktadır. Kullanıcı, Platform üzerinde ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifadelerin (kuryeler hakkında değerlendirmeler, Kuryem’e iletilen talepler gibi) sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve kuryeler ile kendisi arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kuryem’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Kuryem’in bu görüş ve düşünceleri kuryelerle paylaşıp paylaşmamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.

3.20.    Ambalajlama hatası veya gönderinin özelliği nedeniyle oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilerinde zararı dahil olmak üzere doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olmakla birlikte böyle bir durumda hiçbir surette Kuryem’in sorumluluğuna gidilemez.

3.21.    Kullanıcı, Kuryem’in yalnızca bir platform sağlayıcı olduğunu, kuryelerden Platform üzerinden satın aldığı kurye hizmetlerinin geç, yanlış, eksik ifa edilmesi gibi durumlarda Kuryem’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, gönderinin sağlam bir şekilde zamanında, belirtilen adrese teslim edilmesi bakımından münhasıran kuryelerin sorumlu olduğunu ve Kuryem’in kuryeler ve Kullanıcı arasındaki ilişki bakımından aracılık etmekten başka herhangi bir niteliği haiz olmadığını, dolayısıyla bu minvalde herhangi bir sorumluluğunun da bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.22.    Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen koşullara aykırı davrandığının tespiti halinde Kuryem; Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Platform’dan bir daha üye olamamak üzere tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

 

 1. TESLİMAT ŞARTLARI

4.1.       Platform üzerinden gelen talep üzerine kurye talebinin doğru bir şekilde kuryelere yönlendirilebilmesi ve kuryeye iletilen bilgilerin doğruluğunun sağlanabilmesiadına Kullanıcı tarafından ad-soyad, teslim alınacak ve teslim edilecek adres bilgisi, iletişim adresi, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerin eksiksiz olarak Platform’a girilmesi gerekmektedir. Aksi halde oluşacak zarardan Kullanıcı münhasıran sorumludur.

4.2.       Kullanıcı tarafından Platform vasıtası ile yapılan kurye taleplerinde gönderinin kurye tarafından teslim alınmasıve hedef noktaya teslim edilmesi,göndericiye ve/veya alıcıya gönderilecek kısa mesajlarda (“SMS”) yer alan kodların kurye personeli ile paylaşılmasıkarşılığında alım ve teslimat gerçekleştirilecektir. Bir diğer ifadeyle gönderiler ancak SMS’lerde yer alan kodların kuryeler ile paylaşılması karşılığında teslim edilecektir.

4.3.       Kullanıcı, gönderiyi taşıyan kuryenin hareketlerini (harita üzerindeki ilerleyişini) Platform üzerinden görüntüleyebilecek ve anlık olarak takip edebilecektir.

4.4.       Plaform üzerinden gönderilecek gönderiler, Kullanıcı’nın seçeneğine göre segment sıralamasına göre (i) yaya kurye, (ii) motosiklet, (iii) binek araba, (iv) küçük kamyonet veya (v) kamyon/minibüs vasıtalarıyla taşınabilecektir.Kullanıcı’nın, gönderinin kendisinin belirttiği vasıtadan daha üst segmentte yer alan bir vasıta ile taşınmasına itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

4.5.       Platform aracılığıyla taşıtılabilecek paket tipleri; (i) zarf, (ii) kutu, (iii) koli ve (iv) özel olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Her bir paket tipine ilişkin Hizmet Bedeli, Kullanıcı tarafından seçilecek olan vasıta türüne ve mesafeye göre değişiklik göstermektedir.

 1. Zarf

Ağırlığı 2 kilogramı aşmayan, kargo zarfı tipi paketlerdir. Zarf tipi gönderiler; yaya kurye,motosiklet, binek araç, küçük kamyonet veya kamyon/minibüs vasıtasıyla taşınabilmektedir.

 1. Kutu

Büyüklüğü 30cm x 20cm x 10cm’yi ve ağırlığı 5 kilogramı aşmayan kutu tipi paketlerdir. Kutu tipi gönderiler; yaya kurye, motosiklet, binek araç, küçük kamyonet veya kamyon/minibüs vasıtasıyla taşınabilmektedir.

iii.          Koli

Büyüklüğü 35cm x 50cm x 40cm’yi ve ağırlığı 10 kilogramı aşmayan koli tipi paketlerdir. Koli tipi gönderiler; motosiklet, binek araç, küçük kamyonet veya kamyon/minibüs vasıtasıyla taşınabilmektedir.

 1. Özel

Büyüklüğü 35cm x 50cm x 40cm’yi, ağırlığı 10 kilogramı aşan özel tip gönderilerdir. Özel tip gönderiler; kamyon/minibüs vasıtasıyla taşınabilmektedir.

4.6.       Kurye teslimat şekilleri (i) tek yön gönderi, (ii) git-gel gönderi ve (iii)birleşik gönderiolmak üzere üçe ayrılmaktadır. Hizmet Bedeli’nin belirlenmesinde gönderinin teslim alınacağı, teslim edileceği ve hizmet bölgesi bilgilerinin yanı sıra işbu maddede detayları belirtilen teslimat şekilleri de esas teşkil edecektir.

 1.             Tek Yön Gönderi

       Kullanıcı tarafından belirtilen herhangi bir adresten alınıp, Kullanıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilme şeklidir.(A à B)

 1.             Git-Gel Kurye

Gönderinin gideceği adrese teslim edildikten sonra kuryeninyeniden ilk gönderinin teslim alındığı adrese gittiği teslimat şeklidir.(A à B à A)

             iii.            Birleşik Gönderi

Kullanıcı tarafından belirtilen herhangi bir adresten alınıp, Kullanıcı tarafından bildirilen 1’den fazla adrese yapılan teslimat şeklidir. (A à B à C à … à Z)

4.7.       Kuryenin kaza yapması veya gönderiyi taşımayacak duruma gelmesi durumunda, söz konusu durumun tespit edilmesinin ardından gönderene veya kaza yapan kuryeye yakın konumunda bulunan başka bir kurye derhal yönlendirilecektir ve teslimat yeni kurye tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. DEĞİŞİKLİK, İPTAL VE ÜCRET İADE ŞARTLARI

5.1.       Kullancı’nın kurye talebi oluşturması akabinde herhangi bir kurye ile eşleşme yapılamaması halinde Kullanıcı tarafından ödenen HizmetBedeli herhangi bir kesinti yapılmaksızın Kullanıcı’ya iadeedilecektir.

5.2.       Kullanıcı, kurye talebinde bulunduktan ve ödemeyi yapmadan önce her zaman siparişine ilişkin değişiklik gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın, kurye talebinde bulunup ödemeyi de yaptıktan sonraki bir anda siparişine ilişkin değişiklik yapmak istemesi halinde;

 1.       Yeni oluşturulan Hizmet Bedeli, ilk oluşturulan Hizmet Bedeli’ndendaha düşük olur ise; aradaki fark Kullanıcı’nın kredi kartına ve/veya Kullanıcı’nın Kuryem nezdindeki bakiyesine iade edilir.
 1.       Yeni oluşturulan Hizmet Bedeli, ilk oluşturulan Hizmet Bedeli’ndendaha yüksek olur ise; Kullanıcı’dan aradaki farka ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesi talep edilir. Kullanıcı’nın söz konusu farka ilişkin ödemeyi gerçekleştirmemesi halinde siparişte herhangi bir değişiklik yapılmadığı kabul edilir ve ilk oluşturulan siparişte belirtilen adrese teslimat gerçekleştirilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmamaktadır.

5.3.       Kullanıcı’nın, kurye talebinin kurye tarafından kabul edilmesinden sonra fakat kurye tarafından gönderi teslim alınmadan önce gönderiyi iptal etmesi halinde; Hizmet Bedeli’nin%10’u iptal bedeli olarak Kullanıcı’ya yansıtılacak ve Hizmet Bedeli’nin%90’ı Kuryem tarafındanKullanıcı’ya iade edilecektir.

5.4.       Kullanıcı’nın gönderiyi, kuryenin gönderiyi teslim alması ve dağıtıma çıkmasından sonraki bir anda iptal etmesi halinde Kullanıcı’dan tahsil edilmiş olan Hizmet Bedeli Kullanıcı’ya iade edilmez ve gönderi; “Git-Gel Kurye” olarak değerlendirilir. Gönderinin “Git-Gel Kurye” olarak değerlendirilmesi sebebiyle ek hizmet bedelinin doğması halinde bu bedel Kullanıcı tarafından ödenir ve ek hizmet bedeli ödenmesini takiben gönderi Kullanıcı’yateslim edilmek suretiyle iade edilir.

 1. GÖNDERİNİN KULLANICI’YA İADESİ

6.1.       Platform aracılığıyla yapılan gönderi taleplerinde, gönderiyi teslim alacağı belirtilen şahıs ya da firmaların Kullanıcı tarafından belirtilen teslim adresindeyer almaması, bulunmaması veya kurye tarafından gösterilen makul çabaya rağmen bulunamaması durumunda, Kullanıcı’nın belirttiği adresin yetersizliği sebebiyle kurye tarafından teslimat adresinin bulunamaması, Kullanıcı’nın objektif olarak teslimat noktasını belirtmek için yeterli bilgiyi kuryeye sağlayamaması halinde veya adresin teslim edilemeyecek bir durumda (kuryelerin girişine izin verilmeyen bir alan olması gibi) olması durumunda kurye derhal Kullanıcı ile irtibata geçecek ve gönderinin Kullanıcı’ya teslim edilmesi suretiyle iadesi sağlanacaktır. Böyle bir durumda kurye tarafından sağlanan hizmet, işbu Sözleşme’nin 4.6. maddesinin (ii) bendinde yer alan “Git-Gel Kurye” statüsünde kabul edilecek olup Hizmet Bedeli bu hizmet doğrultusunda hesaplanacak, doğarsa ek hizmet bedeli Kullanıcı’ya bildirilecek ve Kullanıcı’nın onayına istinadenKullanıcı’dan tahsil edilecektir. Kullanıcı’nın söz konusu ek hizmet bedelini ödememesi halinde Kuryem’in, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 950. maddesi uyarınca hapis hakkı saklıdır.

6.2.       Kullanıcı’nın gönderinin teslim edileceği adresi, gönderi kurye tarafından teslim alındıktan sonra değiştirmeyi talep etmesi halinde; kurye gönderiyi taşıdığı esnada telefon veya Platform’un yüklü olduğu donanımı kullanamıyor durumda olacağından gönderi ilk olarak Platform’da belirtilen adrese götürülecektir. Bu durumda gönderi işbu Sözleşme’nin 4.6 maddesinin (iii) bendinde yer alan “Birleşik Kurye” statüsünde kabul edilecek olup Hizmet Bedeli bu hizmet doğrultusunda hesaplanacak, ek hizmet bedeli Kullanıcı’ya bildirilecek ve Kullanıcı’nın onayına istinaden Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.Kullanıcı’nın söz konusu ek hizmet bedelini ödememesi halinde Kuryem’in, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 950. maddesi uyarınca hapis hakkı saklıdır.

6.3.       Gönderinin teslim alınmasından itibaren 1 saat içerisinde hava koşulları sebebi ile veyabaşkaca herhangi bir makul sebep doğrultusunda kuryelerin gönderiyi teslim edemeyecek olması durumunda bu durum derhal Kullanıcı’ya bildirilecek olup mümkünse yeni bir kurye yönlendirilmesi sağlanacak; bunun mümkün olmaması halinde (hava koşulları, bölgede kurye bulunmaması vb. sebeplerle) Hizmet Bedeli derhal Kullanıcı’ya iade edilecektir. Böyle bir durumda gönderi önceden teslim alınmışsa gönderi, herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın Kullanıcı’ya iade edilecektir.

 1. MUHTELİF HUSUSLAR

7.1.       Platform’un mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Kuryem’e aittir. Bununla birlikte Kuryem, Platform’un kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına da sahip olacaktır. Platform üzerinde yer alan her türlü içeriğin de tek hak sahibi Kuryem olacaktır ve önceden yazılı rızası alınmaksızın Kullanıcı tarafından Platform’da yer alan Kuryem’e ait markalar, logolar, metinler yazılımlar ve kaynak kodlar da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır.

7.2.       Kuryem, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Kuryem’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.           Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde Kuryem herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

7.4.           Kuryelerin, yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde Kullanıcı’ya herhangi bir surette reklam, pazarlama ve ticari iletişim faaliyeti yürütmesi yasak olup kuryelerin bu neviden işlem ve eylemleri bakımından Kuryem’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, bu neviden bir reklam yahut pazarlama faaliyetine maruz kalması durumunda bu hususu derhal Kuryem’e bildirmesi esastır.

 1. SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

8.1.           Kuryem, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform üzerinden ilan ederek değiştirilebilir.İşbu Sözleşme’nin değişen koşulları, ilan edildikleri tarihte veya sonrasındaki gönderi talepleri bakımından uygulanır, diğer hükümler ise yürürlükte kalacaktır.

8.2.           Kullanıcı Platform’u ancak Kuryem tarafından gerçekleştirilen değişikliğe onay vermek suretiyle kullanmaya devam edebilir. Kullanıcı’nın, eski sözleşme şartlarına bağlı olarak kendisine hizmet sunulmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır.

8.3.           Kuryem’in işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanmaması veya bunların kullanılmasını ertelemesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

9.1.           Kullanıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amaçlarıyla Platform’da yer alan kişisel verilere erişmeyeceğini ve kendi sistemlerine indirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.           Kullanıcı Platform’a üye olurken işbu Sözleşme’yi onaylamak ve üyelik sonrası Platform içerisindeki hareketleri esnasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olanKuryem ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde ve uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik her türlü teknik ve idari tedbirin alınması suretiyle işleneceğini veüçüncü kişilere aktarılabileceğini bildiğini, Platform’a üye olduğu esnada Kişisel Verileri’nin işlenmesine ilişkin detayları içeren aydınlatma metninin kendisine sunulduğunu ve kendisine sunulan aydınlatma metni ile Kuryem Gizlilik Politikası’na Platform üzerinden her zaman ulaşabileceğini bildiğini beyan ve taahhüt eder.

9.3.           Kuryem, işbu Sözleşme sebebiyle vakıf olduğu Kişisel Verileri, Kanun’da sayılan hallerde Kullanıcı’nın açık rızasından bağımsız olarak ve gerektiğinde Kullanıcı’nın açık rızasını almak suretiyle işleyebilecek, Kuryem’in sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarabilecek ve Kuryem’in yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edebilecektir.

9.4.           Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler, Kanun’a uygun şekilde maskelenmek veya anonimleştirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik amaçlarıyla her zaman kullanılabilir.

9.5.           Kullanıcı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarına yönelik olarak Kuryem’e her zaman başvuruda bulunabilir. Kuryem’e yapılacak başvurular; (i) Kullanıcı’nınKuryem’e ait sistemlerde kayıtlı e-posta adresinden kvkk@kuryem.comadresine e-posta göndermesi suretiyle, (ii) Kullanıcı’nınkimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı olarak “Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi NO:37/4 Kağıthane/İstanbul” adresinde bulunan şirket merkezimize elden teslim etmesi veya kargo ile göndermesi suretiyle veya (iii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanması suretiyle Kuryem’e iletebilir.

9.6.           Kullanıcı, Platform üzerinde herhangi bir siber saldırı yahut yazılımsal hata dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sebeplerle, erişmemesi gerekmesine karşın üçüncü kişilerin kişisel verilerine erişebilir duruma geldiği takdirde bu durumu gecikmeksizin Kuryem’e bildirir.

9.7.           Sözleşme’nin işbu 9. maddesi, Kuryem ile Kullanıcı arasındaki Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

 1. GİZLİLİK

 

Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan ve Taraflar’ın gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde iki (2) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, işbu Sözleşme’nin 10. maddesi saklı kalmak kaydıyla her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep (doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, aşırı fırtına, sel v.b.) sayılan ve Kuryem’in faaliyet ve operasyonlarını etkileyen tüm durumlarda Kuryem, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme yahut ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebeplerde, yukarıda belirtilen durumlar nedeniyle Kullanıcı, Kuryem’den herhangi bir nam ve isim altında tazminat talep edemez.

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

 

12.1.        Kullanıcı, Platform’u kullanmayı dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme, Kuryem’in haklı sebeple Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın Platform üzerindeki üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12.2.        Kuryem, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme dahilinde belirtilen hükümlere ve Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Kuryem hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda yahut Kuryem tarafından işbu Sözleşme üzerinde yapılan değişikliklerin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumunda; Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedebilecektir.

12.3.        Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’dekikişisel verilerin korunması, gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.4.        Kullanıcı’nın, Platform’u kullanmaktan ileriye dönük olarak vazgeçmesi halinde, Platform’da harcanmamış kredi bakiyesi bulunması durumunda söz konusu kredi miktarının iadesi için Kuryem’den talepte bulunmalıdır. Kullanıcı’nın talebi üzerine kredi bakiyesi bir (1) ay içerisinde Kuryem tarafından, Platform’da kayıtlı olan kredi kartına veya banka kartına iade edilecektir.Kullanıcı’nınPlatform’dabirden fazla kredi kartının veya banka kartının kayıtlı olması durumunda iade, Platform’a halihazırda kayıtlı olan kredi veya banka kartlarından en erken kaydedilen kredi kartına veya banka kartına gerçekleştirilecektir.

 

 1. DEVİR YASAĞI

 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Kuryem’in yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Kuryem’in yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü işbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda resmi defter, ticari defter ve kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmaların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. BÜTÜNLÜK

 

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 1. BİLDİRİM

 

17.1.        Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak, faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ile ve teyit tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere), iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Günlük yazışmalar (örneğin; Kurye Talebi ve söz konusu hizmet çerçevesinde, hizmetin olağan işleyişi için gerekli olan iletişim) e-posta mesajı veya SMS yolu ile sağlanabilecektir.

17.2.        Taraflar, herhangi bir adres değişikliğini yazılı olarak bildirmedikçe, (i) Kuryem’in işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresi ve (ii) Kullanıcı’nınPlatform’a üye olurken bildirdiği adres, Taraflar’ın geçerli tebligat adresi olacaktır. Herhangi bir adres değişikliği olması ve bunun diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmemesi durumunda; işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde yazılı adrese veya Kullanıcı tarafından Platform’a üyelik esnasında bildirilen adreslere yapılacak olan tebligatlar geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur. Taraflar, işbu 17.2. maddesi saklı kalmak kaydıyla her türlü tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri kapsamında yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. YÜRÜRLÜK

 

On sekiz (18) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kullanıcı’nın elektronik ortamda onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Taraflar arasında daha önce yapılmış tüm sözlü ve yazılı anlaşmalar Taraflar’ın bu anlaşmalardan doğmuş ve doğacak haklan saklı kalmak kaydıyla feshedilmiş sayılacaktır.